Wednesday, 18 July 2012


ANALISIS PANTUN BUDI
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang nyawa dibawa mati.

Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan di kandung tanah,
Budi baik di kenang juga.

Tenang-tenang air dilaut,
Sampan kolek mudik ke tanjung,
Hati terkenang mulut menyebut,
Budi baik rasa nak junjung.

·        Puisi tradisional di atas merupakan sejenis pantun.
·        Merupakan pantun 4 kerat.
·        Bertemakan budi.
·        Ciri-ciri pantun di atas adalah seperti berikut :
*     Pantun 4 kerat
*     Terdiri daripada 3 rangkap
*     1 rangkap mempunyai 4 baris
*     1 baris mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan
*     Bilangan suku kata sebaris ialah 9 hingga 10 suku kata
*     Skema rima akhir tetap iaitu a-b-a-b
*     Rima akhir pantun a-b,a-b
·        Terdapat nilai-nilai estetika dalam pantun budi di atas. Nilai-nilai tersebut ialah :
*     Ansonansi
§  Merupakan pengulangan huruf vokal.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan vokal a :
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.
Rangkap 2
Pengulangan vokal a :

Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi baik di kenang juga.

Rangkap 3
Pengulangan vokal a :
Tenang-tenang air dilaut,
Sampan kolek mulik ke tanjung,
Hati terkenang mulut menyebut,
Budi baik rasa nak junjung.

*     Aliterasi
§  Merupakan pengulangan huruf konsonen iaitu selain huruf vokal.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
pengulangan konsonen b :
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.

Rangkap 2
Pengulangan konsonen n :
Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik becabang tiga,
Hancur badan di kandung tanah,
Budi baik dikenang juga.

Rangkap 3
Pengulangan konsonen n :
Tenang-tenang air dilaut,
Sampan kolek mudik ke tanjung,
Hati terkenang mulut menyebut,
Budi baik rasa nak junjung.

*     Personafikasi
§  Merupakan sifat manusia yang diberi kepada kepada benda atau sesuatu yang tidak bernyawa.
§  Berdasarkan pantun ;

Tenang-tenang air dilaut “
Tenang merupakan sifat manusia,manakala air adalah objek yang tidak bernyawa.

“ Budi baik rasa nak junjung
Budi sesuatu yang tidak bernyawa,jinjung dilakukan oleh manusia.

*     Hiperbola
§  Menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan.
§  Berdasarkan pantun ;

“ Hutang budi dibawa mati “

“ Budi baik rasa nak junjung “

*     Anafora
§  Pengulangan kata di awal baris.
§  Berdasarkan pantun ;

Hutang emas boleh dibayar “

Hutang budi dibawa mati “*     Responsi
§  Pengulangan kata di tengah baris.
§  Berdasarkan pantun ;
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.

·        Terdapat beberapa nilai yang diperolehi dalam pantun tersebut. Antaranya ialah :
                                i.            Nilai masyarakat yang prihatin
o   Masyarakat yang mengingatkan bahawa budi merupakan sesuatu yang harus kita ingat dan bukan sesuatu yang dipandang remeh.
o   Contoh :
Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi baik dikenang juga.
o   Walaupun seseorang itu telah mati,budi yang pernah ditaburkan akan sentiasa diingati.

                              ii.            Nilai masyarakat yang mengagungkan budi
o   Masyarakat mengagungkan budi atau meletakan budi sesuatu yang tinggi.
o   Contoh :
Tenang-tenang air dilaut,
Sampan kolek mudik ke tanjung,
Hati terkenang mulut menyebut,
Budi baik rasa nak junjung.
o   Budi yang ditaburkan kepada seseorang itu sangat di pandang sebagai sesuatu yang tinggi sehinggakan terasa ingin menjunjung budi tersebut.

·        Sewaktu membaca pantun ini,saya merasakan betapa masyarakat Melayu memandang budi sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya meskipun budi
yang ditaburkan tidaklah sebegitu besar. Pantun ini mengingatkan kepada saya agar tidak memandang budi yang diitaburkn sebagai sesuatu yang remeh.
ANALISIS PANTUN AGAMA

Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.

Anak ayam turun sepuluh,
Mati seekor tinggal sembilan,
Bangun pagi sembahyang subuh,
Minta ampun kepada Tuhan.

·        Puisi tradisional di atas merupakan sejenis pantun.
·        Pantun di atas merupakan pantun 4 kerat.
·        Bertemakan keagamaan.
·        Ciri-ciri pantun agama di atas adalah seperti berikut :
*     Pantun 4 kerat
*     Mempunyai 2 rangkap
*     1 rangkap terdiri daripada 4 baris
*     Satu baris mempunyai 3 hingga 4 patah perkataan
*     Bilangan suku kata bagi sebaris pantun ialah 9 hingga 11 suku kata
*     Skema rima akhir pantun tetap iaitu a-b-a-b
*     Rima akhir pantun juga tetap iaitu a-b,a-b
·        Terdapat unsur-unsur estetika dalam pantun tersebut. Unsur-unsur tersebut ialah :
*     Ansonansi
§  Merupakan pengulangan huruf vokal
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan vokal a :
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.Rangkap 2
Pengulangan vokal a :
Anak ayam turun sepuluh,
Mati seekor tinggal sembilan,
Bangun pagi sembahyang subuh,
Minta ampun kepada Tuhan.

*     Aliterasi
§  Pengulangan huruf konsonen iaitu selain huruf vokal.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan konsonen n :
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.

Rangkap 2
Pengulangan konsonen n :
Anak ayam turun sepuluh,
Mati seekor tinggal sembilan,,
Bangun pagi sembahyang subuh,
Minta ampun kepada Tuhan.

*     Personafikasi
§  Sifat manusia yang diberikan kepada objek atau benda yang tidak bernyawa.
§  Berdasarkan pantun ;
“ Tidak semulia hari Jumaat “
Mulia merupakan sifat atau keperibadian manusia yang diberikan kepada hari Jumaat yang merupakan objek tidak bernyawa.


*     Metafora
§  Abstrak dan konkrit
§  Berdasarkan pantun;
“ Minta ampun kepada Tuhan “
Minta ampun ialah perbuatan manusia yang dapat dilihat manakala Tuhan merupakan sesuatu yang wujud tetapi tidak dapat dilihat.

*     Repitasi
§  Pengulangan kata dalam baris yang sama.
§  Berdasarkan pantun ;

Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.

*     Anafora
§  Pengulangan kata di awal baris.
§  Berdasarkan pantun ;
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nbi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.

*     Responsi
§  Pengulangan kata di tengah ayat.
§  Berdasarkan pantun ;
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.


*     Inversi
§  Kata-kata yang diterbalikkan tidak mengikut tatabahasa.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
“ Banyak hari antara hari “
-sepatutnya antara banyak hari-hari

“ banyak nabi antara nabi “
-sepatutnya antara banyak-banyak hari

·        Terdapat juga nilai-nilai dalam pantun di atas. Antaranya ialah :
a)      Nilai keimanan seseorang hamba kepda Allah.
Ø  Contoh :
Anak ayam turun sepuluh,
Mati seekor tinggal sembilan,
Bangun pagi sembahyang subuh,
Minta ampun kepada Tuhan.
Ø  Menunjukkan keimanan seseorang hamba kepada Allah dengan menunaikan solat subuh serta memohon ampun kepada Allah.

b)     Nilai kemuliaan.
Ø  Contoh :
Banyak hari antara hari,
Tidak semulia hari Jumaat,
Banyak nabi antara nabi,
Tidak semulia Nabi Muhammad.
Ø  Kemulian hari Jumaat berbanding hari-hari lain serta kemuliaan Nabi Muhammad di antara semua nabi.

·        Perasaan ketika membaca pantun ini ialah menimbulkan rasa keinsafan pada diri. Ini kerana pantun ini menerangkan betapa mulianya hari Jumaat berbanding hari lain serta diantara nabi-nabi,Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling mulia. Selain itu,pantun ini memberi peringatan supaya kita menunaikan solat subuh seterusnya memohon ampun kepada Allah.
ANALISIS PANTUN KASIH SAYANG

Dari mana pipit melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

·        Puisi tradisional ini merupakan sejenis pantun.
·        Merupakan pantun 4 kerat.
·        Bertemakan kasih sayang.
·        Ciri-ciri pantun di atas ialah :
*     Pantun 4 kerat
*     Mempunyai 2 rangkap
*     1 rangkap terdiri daripada 4 baris
*     1 baris mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan
*     Bilangan suku kata sebaris ialah 9 hingga 10 suku kata
*     Skema rima akhir pantun ini adalah tetap iaitu a-,b,a-b
*     Rima akhir pantun juga tetap ; a-b-a-b
·        Terdapat unsur-unsur estetika dalam pantun ini. Unsur-unsur tersebut ialah :
*     Ansonansi
§  Merupakan pengulangan huruf vokal.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan vokal a :
Dari mana pipit melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

Rangkap 2
Pengulangan vokal a :
Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

*     Aliterasi
§  Merupakan pengulangan huruf konsonen iaitu selain huruf vokal.
§  Berdasarkan pantun;
Rangkap 1
Pengulangan konsonen n :
Dari mana pipt melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

Rangkap 2
Pengulangan konsonen d :
Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

*     Personafikasi
§  Merupakan sifat manusi yang diberi kepada objek tidak bernyawa.
§  Berdasarkan pantun ;
§   
“ Dari paya turun ke padi “

-turun merupakan sifat yang dilakukan oleh objek bernyawa yang mana telah diberikan kepada paya yang tidak bernyawa.*     Anafora
§  Pengulangan kata di awal baris.
§  Berdasarkan pantun ;

Dari mana pipit melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

*     Responsi
§  Pengulangan kata di tengah baris.
§  Berdasarkan pantun ;

Dari mana pipit melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

*     Repitasi
§  Merupakan pengulangan kata dalam baris yang sama.
§  Berdasarkan pantun ;
Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

*     Hiperbola
§  Menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan.
§  Berdasarkan pantun;
Rangkap 2 baris 1 :                                                                                

“ Air dalam bertambah dalam “

·        Terdapat juga nilai-nilai melalui pantun di atas. Antaranya ialah :
v Nilai dari mana datangnya sayang.
v Contoh :
Dari mana pipit melayang,
Dari paya turun ke padi,
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

Ø  rangkap ini menunjukkan perasaan sayang lazimnya datang daripada pandangan kita terhadap seseorang barulah terbit rasa sayang itu di hati.

v Nilai kerinduan yang tiada kesampaian.
v Contoh :
Air dalam bertambah dalam,
Hujan di hulu belumlah teduh,
Hati dendam bertambah dendam,
Dendam dahulu belumlah sembuh.

Ø  Dalam rangkap ini pula menjelaskan kerinduan yang sedia ada pada seseorang itu tidak pernah hilang malah semakin bertambah.


·        Perasaan ketika membaca pantun ini menerbitkan rasa sayang di hati. Pantun ini  dapat memberi tahu tentang asal usul rasa sayang itu.
ANALISIS PANTUN NASIHAT

Tanam bunga di dalam pasu,
Bunga melati bunga pandan,
Jangan ikut hawa nafsu,
Kelak nanti binasa badan.

Burung tiung terbang tinggi,
Burung merpati mencari sarang,
Kalau sombong meninggi diri,
Ke mana pergi dibenci orang.


·        Puisi tradisional di atas merupakan sejenis pantun.
·        Pantun di atas merupakan pantun 4 kerat.
·        Pantun tersebut bertemakan nasihat.
·        Cirri-ciri pantun di atas adalah :
*     Pantun 4 kerat
*     Mempunyai 2 rangkap
*     1 rangkap terdiri daripada 4 baris
*     1 baris mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan
*     Bilangan suku kata dalam 1 baris ialah 8 hingga 10 suku kata
*     Skema rima akhir pantun nasihat ini adalah tetap ; a-b,a-b
*     Rima akhir juga tetap iaitu a-b-a-b
·        Terdapat juga unsur-unsur estetika dalam pantun di atas :
*     Ansonansi
§  Merupakan pengulangan huuf vokal.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan vokal a :
Tanam bunga dalam pasu,
Bunga melati bunga pandan,
Jangan ikut hawa nafsu,
Kelak nanti binasa badan.Rangkap 2
Pengulangan vokal i :
Burung tiung terbang tinggi,
Burung merpati menari sarang,
Kalau sombong meninggi diri,
                                   Ke mana pergi dibenci orang.

*     Aliterasi
§  Pengulangan huruf konsonen.
§  Berdasarkan pantun ;
Rangkap 1
Pengulangan konsonen n :
Tanam bunga di dalam pasu,
Bunga melati bunga pandan,
Janganikut hawa nafsu,
Kelak nanti binasa badan.

      Rangkap 2
      Pengulangan konsonen g :
Burung tiung terbang tinggi,
Burung merpati mencari sarang,
Kalau sombong meninggi diri,
Ke mana pergi dibenci orang.

*     Anafora
§  Pengulangan kata di awal baris.
§  Berdasarkan pantun ;

Burung tiung terbang tinggi,
Burung merpati mencari sarang,
Kalau sombong meninggi diri,
Ke mana pergi dibenci orang.


*     Repitasi
§  Pengulangan kata dalam baris yang sama.
§  Berdasarkan pantun ;

Tanam bunga didalam pasu,
Bunga melati bunga pandan,
Jangan ikut hawa nafsu,
Kelak nanti binasa badan.

·        Terdapat juga nilai-nilai melalui pantun ini,iaitu :
v Nilai kesedaran.
v Contoh : rangkap pertama.
v Rangkap pertama memberi peringatan agar kita tidak mengikut hawa nafsu kerana apabila kita mengikut hawa nafsu,di kemudian hari kelak kita akan binasa.


v Nilai masyarakat yang membenci sifat meninggi diri dan sombong.
v Contoh : rangkap kedua.
v Rangkap ini menerangkan bahawa sifat tersebut tidak seharusnya di amalkan oleh sesiapa pun.

·        Perasaan sewaktu membaca pantun ini adalah menimbulkan rasa keinsafan atau kesedaran kepada saya agar tidak mengikut hawa nafsu serta mengamalkan sifat menyombong.